Держслужбовець - це особа, яка здійснює професійну діяльність, займаючи посади в державних органах та їх апараті, і отримує заробітну плату за рахунок державних коштів.
 
ФорумКалендарьЧаВоПоискПользователиГруппыРегистрацияВход

Поделиться
 

 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз 
АвторСообщение
LEXXX
LEXXX

Admin
Admin


Мужчина Сообщения : 1460
Репутація : 1692
Карма : 165
Дата регистрации : 2014-05-13

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби Empty
СообщениеТема: Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби   Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби EmptyВт Фев 02, 2016 4:51 pm

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Проект (станом на 27 сiчня 2016)
ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань вищого корпусу державної служби


І. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення, роботи та повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія).

2. Комісія є колегіальним органом, який здійснює свою діяльність на постійній основі та працює на громадських засадах.
3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) професіоналізм;

3) чесність.

4) неупередженість;

5) прозорість;

6) колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень.

ІІ. Порядок утворення та склад Комісії

5. Рішення про утворення Комісії та затвердження її персонального складу приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

6. Членом Комісії може бути громадянин України:

1) з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами;

2) здатний представляти інтереси суспільства;

3) здатний забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.

7. До складу Комісії входять:

1) представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
2) представник, визначений Президентом України;
3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);
5) керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою);

6) представник Державної судової адміністрації України;

7) по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні;

8 ) чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Зміни та доповнення до персонального складу Комісії затверджуються рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Пропозиції, визначені в абзаці першому цього пункту, формуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, на підставі:

1) подання суб’єкта призначення, рішенням якого делеговано відповідного представника до складу Комісії;

2) закінчення строку повноважень осіб, зазначених у підпунктах 2‑6 пункту 7 цього розділу;

3) дострокового припинення повноважень члена Комісії.

9. Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки.
Строк повноважень осіб, зазначених у підпунктах 1‑3 пункту 7 цього розділу, визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.
10. Дострокове припинення повноважень члена Комісії можливе у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади, у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії;

2) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);

3) припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

6) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;

7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8 ) смерті;

9) систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету/комітетів.

11. Члени Комісії здійснюють свою роботу на громадських засадах.

12. За членами Комісії на період участі у роботі Комісії зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата.

ІІІ. Повноваження Комісії

13. Комісія:

1) погоджує розроблені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;
2) проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;
3) розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 Закону України «Про державну службу»;
5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;
6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України;
7) приймає рішення про утворення комітету з відбору на відповідну посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних питань, визначає їх персональний склад з числа членів Комісії та визначає голів і секретарів таких комітетів. Приймає рішення про внесення змін до персонального складу таких комітетів;
8 ) затверджує регламент роботи Комісії;
9) здійснює інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

14. Комісія для виконання своїх повноважень має право:

1) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати державних службовців, в тому числі з інших державних органів за погодженням з їх керівниками, науковців та експертів, зокрема міжнародних (за згодою), у відповідній сфері, а також представників виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності);

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.

15. Засідання Комісії проводить головуючий, який обирається на її засіданнях за пропозицією членів Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на відповідному засіданні та забезпечує:

1) формування та винесення питання на голосування;

2) оголошення результатів голосування;

3) контроль за дотриманням законодавства щодо уникнення конфлікту інтересів членів Комісії;

4) виконує інші функції, що випливають із покладених на Комісію завдань.

Головуючий обирається строком на 6 місяців. Член Комісії може бути обраний головуючим не більше двох разів поспіль.

У разі відсутності на засіданні головуючого члени Комісії обирають іншу особу з числа присутніх членів Комісії, яка буде головувати на відповідному засіданні.

Головуючий має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів.

16. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування («за» чи «проти»);

3) ініціювати скликання засідання Комісії;

4) інші права відповідно до Закону України «Про державну службу» та цього Порядку.

17. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог Закону України «Про державну службу», цього Положення та рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними під час проведення конкурсного відбору;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) шанобливо ставитися до громадян і дотримуватися високої культури спілкування;

8 ) не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

18. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішень і підлягає відводу:

1) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результатах розгляду;

2) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

3) за наявності інших обставин, які впливають або можуть вплинути на прийняття ним рішення.

За наявності підстав, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту, член Комісії зобов’язаний заявити самовідвід. З цих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами Комісії, особами, щодо яких розглядаються питання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається Комісією та фіксується у протоколі засідання Комісії.

19. На членів Комісії поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

20. Члени Комісії:
1) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
2) заслуховують результати перевірки документів кандидатів на зайняття посад державної служби, які опрацьовані комітетом з відбору кандидатів;
3) проводять співбесіду та/або інші види оцінювання з кандидатами на посаду відповідно до Порядку проведення конкурсу;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;
5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсного відбору кандидата на вакантну посаду державної служби категорії «А», які відповідають вимогам конкурсу.
6) на першому засіданні обирають строком на шість місяців:

головуючого Комісії;

голову та секретаря дисциплінарної комісії, які за посадою одночасно є головою та секретарем комітету з дисциплінарних проваджень;

7) здійснюють дисциплінарні провадження, готують пропозиції та вносять їх суб’єкту призначення за результатами дисциплінарного провадження.

ІV. Порядок організації роботи Комісії

21. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

22. Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

Засідання Комісії проводяться за потреби, визначеної Законом України «Про державну службу», але не рідше ніж двічі на місяць у приміщенні центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (м. Київ, вул. Прорізна, 15).

24. Закрите засідання Комісії може проводитись щодо проведення закритого конкурсу на посади державної служби категорії «А», пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки. Протоколи таких засідань не оприлюднюються.
25. Перелік посад, визначених у пункті 24 цього Положення, та особливості проведення конкурсного відбору на ці посади визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
26. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

27. Рішення Комісії оформляються протоколами, до яких додаються висновки Комісії у випадках, визначених Законом України «Про державну службу».

28. Представник суб’єкта призначення має право брати участь у засіданні комісії щодо відбору кандидатів на посади категорії «А».

29. Для організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісії у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, утворюється спеціальний структурний підрозділ (далі – спеціальний структурний підрозділ).

30. Керівник спеціального структурного підрозділу підпорядкований керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та підзвітний Комісії.

31. Спеціальний структурний підрозділ:

1) відповідає за організаційне забезпечення проведення засідань Комісії та її комітетів;

2) готує проект порядку денного засідання Комісії;

3) фіксує кількість членів Комісії, присутніх на засіданні, вносить її у протокол засідання Комісії та інформує про кворум;

4) забезпечує взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими особами, а також громадянами та їх об’єднаннями з питань виконання покладених на Комісію завдань;

5) забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії;

6) веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

7) інформує членів Комісії наявними засобами зв’язку про місце і час проведення засідання Комісії в строк, необхідний для виконання завдань Комісії, визначених Законом України «Про державну службу», але не пізніше ніж за два календарні дні;

8 ) готує інформаційно-аналітичні матеріали для належного та оперативного висвітлення діяльності Комісії та інформування громадськості для подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

9) під час забезпечення виконання рішень (протоколів) та покладених на Комісію завдань забезпечує доступ членів Комісії:

до приміщення для проведення засідань Комісії та її комітетів;

до відповідних інформаційних баз даних державних органів та інших технічних засобів у межах наявних технічних ресурсів.

10) організовує ведення діловодства та архіву Комісії відповідно до встановлених правил.

На вимогу третини членів Комісії, з моменту письмового подання такої вимоги, інформує головуючого про скликання позачергового засідання Комісії.

Така вимога подається членами комісії до спеціального структурного підрозділу в письмовому вигляді за підписом не менше третини членів Комісії і не пізніше чотирьох робочих днів до дня проведення відповідного засідання Комісії.

V. Комітет з відбору кандидатів
32. Рішення про утворення комітету з відбору кандидатів приймає Комісія на своєму засіданні шляхом відкритого голосування.
33. Комітет з відбору  кандидатів утворюється на строк повноважень Комісії.
34. Комітет з відбору кандидатів діє на постійній основі у складі голови, секретаря та членів комітету. Зміни до складу комітету з відбору вносяться рішенням Комісії.
Голова та секретар комітету обираються на строк 6 місяців.
35. У разі відсутності голови його обов’язки виконує секретар, а у разі відсутності секретаря – інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету з відбору кандидатів.
36. Засідання комітету з відбору кандидатів є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів.
37. Для виконання покладених завдань комітетом з відбору кандидатів можуть залучатися представники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.
38. Завдання та обсяг повноважень комітету з відбору кандидатів визначаються і затверджуються рішенням Комісії в межах, визначених цим Положенням та законодавством про державну службу.

39. Члени комітету з відбору кандидатів зобов’язані дотримуватися вимог законодавства про державну службу та цього Положення, на них поширюється дія законодавства про захист персональних даних.

40. Комітет з відбору кандидатів готує пропозиції та інші інформаційно-довідкові, аналітичні матеріали, проекти рішень та інші матеріали та подає їх Комісії.

VІ. Комітет з дисциплінарних проваджень
41. Комітет з дисциплінарних проваджень є постійно діючим робочим органом Комісії і утворюється з метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державними службовцями, які займають посади категорії “А”.
42. Комітет з дисциплінарних проваджень утворюється на постійній основі у складі голови, секретаря та членів комітету на строк повноважень Комісії.
Голова та секретар комітету обираються на строк 6 місяців.
43. У разі відсутності голови його обов’язки виконує секретар, а у разі відсутності секретаря – інша особа, визначена на відповідному засіданні комітету з дисциплінарних проваджень.
44. Склад комітету з дисциплінарних проваджень визначається з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу» та цього Положення. Зміни до складу комітету з дисциплінарних проваджень вносяться рішенням Комісії.
45. До складу комітету з дисциплінарних проваджень повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та досвід роботи за фахом.
46. Засідання комітету з дисциплінарних проваджень є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
47. Члени комітету з дисциплінарних проваджень здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності.
48. Завдання та обсяг повноважень комітету з дисциплінарних проваджень визначаються і затверджуються рішенням Комісії в межах, визначених цим положенням і законодавством про державну службу та запобігання корупції.

49. Комітет з дисциплінарних проваджень формує дисциплінарну справу.

50. Комітет з дисциплінарних проваджень готує проект пропозицій Комісії про наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А» і подає їх на розгляд Комісії.
VІІ. Рішення Комісії

51. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами Комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, протягом п’яти років.

52. Протокол засідання оформлюється спеціальним структурним підрозділом протягом двох календарних днів з дати проведення засідання Комісії з урахуванням строку, наведеного у пункті 48 цього Положення, і доводиться до відома членів Комісії у письмовій формі та засобами електронного зв’язку.

53. Витяг із протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
54. Учасник конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення Комісії до суду.
55. Комісія скасовує рішення стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу на посади державної служби у разі:
1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
3) якщо за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;
4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування при призначенні на посаду державної служби вперше;
5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.
56. Після скасування рішення Комісії з підстав, визначених пункті 52, Комісія інформує про це суб’єкта призначення.
57. Комісія проводить повторний конкурс у випадках, визначених пунктом 52 цього Положення, у порядку, визначеному для проведення конкурсу.


Последний раз редактировалось: LEXXX (Чт Апр 28, 2016 6:18 am), всего редактировалось 1 раз(а)
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
LEXXX
LEXXX

Admin
Admin


Мужчина Сообщения : 1460
Репутація : 1692
Карма : 165
Дата регистрации : 2014-05-13

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби Empty
СообщениеТема: Re: Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби   Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби EmptyЧт Фев 04, 2016 10:21 am

Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
 

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Форум державних службовців України :: Про головне :: Новий закон "Про державну службу" :: Підзаконні акти до ЗУ "Про державну службу"(з 2016р.)-
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.Метрика